DODACIE LEHOTY

- sólo korunky: 5 pracovných dní

- mostíky a sólo korunky nad 2 členy: 7-10 pracovných dní

- kombinované práce: 60 pracovných dní

- implantáty: individuálne

 

Horeuvedené dodacie lehoty platia iba do naplnenia výrobných kapacít našej zubnej techniky. V prípade, ak dôjde k naplneniu

výrobných kapacít sa tieto časy predlžujú. Odporúčame v prípade urgentných prípadov konzultovať termín dodania telefonicky alebo mailom. 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.