Jurko.jpg

Peter Jurko

expert dental technologist

PHOTOGRAPHY

gressnawebku.jpg

Peter Grešš

dental technologist

Košice

Dominik Duda

dental technologist

Košice

fotolinkdCB.jpg

Bc. Martin Urban

senior dental technologist

Košice

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.